FCRO.RO S.R.L. colecteaza date cu caracter personal sub numarul de inregistrare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în Registrul General: : 6259.

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, S.C. FCRO.RO S.R.L. are obligatia de a administra, cu titlu gratuit, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, precum si despre data si locul nasterii, date din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliul/resedinta), e-mail, sexul, profesia, formare profesionala, diplome – studii, situatie familiala, situatie economica si financiara, date privind bunurile detinute, obisnuinte, preferinte/ comportament, CNP, seria si numarul actului de identitate/pasaportul, limba de corespondenta, comunicare.

Scopul colectarii datelor este: furnizarea de bunuri si servicii – reviste, albume, decoratiuni, articole vestimentare, cosmetice etc, reclama, marketing si publicitate pentru bunurile / serviciile furnizate – marketing direct, publicitate prin publicatii, oferte / promotii, reducere de pret, organizare loterii publicitare si alte actiuni similare conform OG Nr. 99/2000, servicii de ofertare si confirmare a comenzii prin internet si telefonie mobila, precum si alte actiuni, activitati de marketing – pentru campanii ulterioare.

Informatiile colectate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: imputernicitul/imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii de cercetare a pietei.

Participantul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitia asupra datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art. 13, 14, 15 din Legea nr.677/2001.

Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri la sediul social FCRO.RO S.R.L., str. Platinului nr. 39A, apartament4, Busteni, judetul Prahova, Romania, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificare ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.

De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nicio justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de FCRO.RO S.R.L. in scopurile declarate.

FCRO.RO S.R.L. va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.